Nuffnang

Friday, October 16, 2015

Preview of "Aibou 14" 相棒14- Autumn 2015

Title: Aibou 14 相棒 14 (Partners)
Official website: here
Official Facebook: here
Official Twitter: here
Official blog: here
O.A. Start Date: 14 Oct 2015
Timeslot: Wednesdays 9pm
Cast: Mizutani Yutaka, Sorimachi Takashi, Suzuki Anju, Kawahara Kazuhisa, Yamanaka Takashi, Rokkaku Seiji, Yamanishi Atsushi, Jinbo Satoshi, Katagiri Ryuji, Ono Ryo, Ishizaka Koji

No comments: