Nuffnang

Friday, October 30, 2015

The 86th Drama Academy Awards (Summer 2015) - Best Supporting Actress

Overall Ranking Top 3
1) Mitsushima Hikari - Do Konjo Gaeru
2) Honda Tsubasa - Koinaka
3) Aso Kumiko - Napoleon no Mura

Voters Ranking Top 5
1) Mitsushima Hikari - Do Konjo Gaeru
2) Maeda Atsuko - Do Konjo Gaeru
3) Jiyoung - Tamiou
4) Toda Erika - Risk no Kamisama
5) Ohara Sakurako - Koinaka

TV Reporters Ranking Top 5
1) Mitsushima Hikari - Do Konjo Gaeru
2) Inamori Izumi - Age Harassment
3) Tanaka Yuko - Mare
4) Tokiwa Takako - Mare / Aso Yumi - Age Harassment

Judges Ranking Top 5
1) Honda Tsubasa - Koinaka
2) Mitsushima Hikari - Do Konjo Gaeru
3) Aso Kumiko - Napoleon no Mura
4) Tanaka Yuko - Mare
5) Tokiwa Takako - Mare / Jiyoung - Tamiou / Toda Erika - Risk no Kamisama


Source: The Television

No comments: