Nuffnang

Saturday, October 10, 2015

Preview of "Shitamachi Rocket" 下町ロケット - Autumn 2015

Title: Shitamachi Rocket 下町ロケット
Official website: here
Official Facebook page: here
Official Twitter page: here
O.A. Start Date: 18 October 2015
Timeslot: Sundays 9pm
Broadcast by: TBS
Original novel by: Ikeido Jun
Cast: Abe Hiroshi, Tsuchiya Tao, Sugi Ryotaro, Kikkawa Koji, Tatekawa Danshun, Yasuda Ken, Maya Miki, Megumi Toshiaki, Baisho Mitsuko, Wada Soko, Konno Hiroki, Yamazaki Ikuzaburo, Nakamoto Ken, Tanida Ayumi, Nakamura Tomoya, Abe Shinnosuke, Takeuchi Ryoma, Sano Gaku, Ato Kai, Arai Hirofumi, Kinoshita Houka, Hashimoto Satoshi, Shunbutei Shota, Higashikokubaru Hideo, Ikehata Shinnosuke, Imada Koji

No comments: