Tuesday, July 19, 2022

Preview of "Shin Shinchou kouki - Classmate wa Sengoku busho -" - Summer 2022


Title: Shin Shinchou kouki - Classmate wa Sengoku busho - 新・信長公記 -クラスメイトは戦国武将 -
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 24 Jul 2022
Timeslot: Sundays at 10.30pm
Broadcast by: YTV
Original manga by: Kaitani Shinobu
Cast: Nagase Ren, Yamada Anna, Nishihata Daigo, Hagiwara Riku, Inukai Atsuhiro, Miura Shohei, Mitsushima Shinnosuke, Hamada Gaku, Ozawa Yukiyoshi & Emoto Akira

No comments: