Monday, July 11, 2022

Preview of "Keiji Shichinin Season 8" - Summer 2022


Title: Keiji Shichinin Season 8 刑事7人シーズン8 (7 Detectives Season 8)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 13 Jul 2022
Timeslot: Wednesdays at 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Cast: Higashiyama Noriyuki, Tanabe Seiichi, Kurashina Kana, Kotaki Nozomu, Shirasu Jin, Tsukamoto Takashi, Yoshida Kotaro & Kitaoji Kinya

No comments: