Saturday, July 23, 2022

Preview of "Prism" - Summer 2022


Title: Prism プリズム 
Official website: here
O.A. Start Date: 12 Jul 2022
Timeslot: Tuesdays at 10pm
Broadcast by: NHK
Theme Song: "Yabai ne ai tee yatsu wa" by Hara Yuko
Cast: Sugisaki Hana, Fujiwara Kisetsu, Kanichiro, Ishii Anna, Yoshida Eisaku, Okada Yoshinori, Kirishima Reika, Ono Rina, Yajima Kenichi, Wakamura Mayumi & Moriyama Mirai

No comments: