Thursday, July 14, 2022

Preview of "Mahou no rinobe" - Summer 2022


Title: Mahou no rinobe 魔法のリノベ (The renovation of magic)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 18 Jul 2022
Timeslot: Mondays at 10pm
Broadcast by: Kansai TV
Original manga by: Hoshizaki Maki
Theme song by: Yorushika
Cast: Haru, Mamiya Shotaro, Kaneko Daichi, Yoshino Hokuto, SUMIRE, Honda Chikara, Yamashita Kouhei, Iwakawa Haru, YOU, Kondo Yoshimasa, Harada Taizo & Endo Kenichi

No comments: