Thursday, March 24, 2022

Preview of "Kaze yo arashi yo" (Drama SP)


Title: Kaze yo arashi yo 風よあらしよ
Official website: here
O.A. Date: 31 Mar 2022 at 7pm
Broadcast by: NHK (BS8K)
Original novel by: Murayama Yuka
Cast: Yoshitaka Yuriko, Nagayama Eita, Matsushita Nao, Minami, Tamaoki Reo, Asaka Mayumi, Yamashita Yorie, Yamada Maho, Kurita Momoko, Otoo Takuma, Ishibashi Renji & Inagaki Goro

No comments: