Thursday, March 10, 2022

Preview of "Hiru" - Winter 2022


Title: Hiru ヒル
Official website: here
O.A. Start Date: 4 Mar 2022
Timeslot: Fridays 11pm
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 12
Original manga by: Imai Daisuke
Cast: Akaso Eiji, Yoshikawa Ai, Iitoyo Marie, Yanagi Shuntaro, Itagaki Mizuki, Sakuma Yui, Tanaka Kotaro, Matsuzawa Takumi, Iwanaga Hiroaki, Kusano Ini, Wakabayashi Jiei, Shuhama Harumi, Miura Masaki, Rijuu Go, Ohnishi Takeshi, Itao Itsuji, Konishi Manami & Sakaguchi Kentaro

No comments: