Tuesday, August 28, 2018

Preview of "Yaretakamo Iinkai" - Spring 2018

Title: Yaretakamo Iinkai やれたかも委員会 (Could Have Done It Committee)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 22 April 2018 (MBS) / 24 April 2018 (TBS)
Timeslot: Sundays 12.50am (MBS) / Tuesdays 1.28am (TBS)
Broadcast by: MBS, TBS, dTV and Netflix
Original Manga by: Yoshida Takashi
Theme Song: "Kimi no hitomi wa 10000 bolt" by shiori
Cast: Sato Jiro, Shirashi Mai (Nogizaka46), Yamada Takayuki, Tateno Saki
Guest Lineup: Mamiya Shotaro, Kanshuji Tamotsu, Ogura Yuka, Hamano Kenta, Kuramochi Yuka, Hannya, Morinaga Yuki, Takeda Rena, Nagano Munenori, Enatsu Shiori, Tezuka Toru, Sugino Yosuke, Yamamoto Maika, Nakao Akiyoshi, Morikawa Aoi, Yano Masato, Yamachi Mari, MEGUMI, Fukuda Mayuko and Koseki Yuta

No comments: