Wednesday, August 08, 2018

The 97th Drama Academy Awards (Spring 2018) - Best Supporting Actor

Overall Ranking Top 3
1) Yoshida Kotaro - Ossans Love
2) Hayashi Kento - Ossans Love
3) Takeuchi Ryoma - Black Pean

Voters Ranking Top 5
1) Hayashi Kento - Ossans Love
2) Takeuchi Ryoma - Black Pean
3) Hirano Sho - Hana nochi hare ~ Hanadan Next Season ~
4) Uchino Seiyo - Black Pean
5) Koizumi Kotaro - Black Pean

TV Reporters Ranking Top 5
1) Yoshida Kotaro - Ossans Love
2) Hirano Sho - Hana nochi hare ~ Hanadan Next Season ~
3) Yusuke Santa Maria - Anata niwa kaeru ie ga aru
4) Hayashi Kento - Ossans Love
5) Nakagawa Taishi - Hana nochi hare ~ Hanadan Next Season ~

Judges Ranking Top 5
1) Yoshida Kotaro - Ossans Love
2) Kitamura Kazuki - Signal Chouki Mikaiketsu Jiken Sousahan
3) Hayashi Kento - Ossans Love / Yasuda Ken - Seigi no Se
4) Takeuchi Ryoma - Black Pean / Sato Ryuta - Yake ni ben no tatsu bengoshi ga gakkou de hoeru

Source: The Televison

No comments: