Wednesday, August 08, 2018

Preview of "Shinhannin" - Summer 2018

Title: Shinhannin 真犯人 (Real Criminal)
Official website: here
O.A. Start Date: 23 September 2018
Timeslot: Sundays 10pm
Total number of episodes: 5
Broadcast by: WOWOW
Original novel by: Shoda Kan
Cast: Kamikawa Takaya, Koizumi Kotaro, Uchida Yuki, Komoto Masahiro, Tanaka Yoji, Hamada Gaku, Morioka Ryu, Shimizu Shin, Nagano Satomi, Moro Morooka, Kondo Yoshimasa, Omi Toshinori, Kitami Toshiyuki, Denden & Takashima Masanobu

No comments: