Wednesday, August 08, 2018

The 97th Drama Academy Awards (Spring 2018) - Best Theme Song

Overall Ranking Top 3
1) Kono michi wo - Oda Kazumasa (Black Pean)
2) Revival - Sukima Switch (Ossans Love)
3) Cinderella Girl - King & Prince (Hana nochi hare ~ Hanadan Next Season ~)

Voters Ranking Top 5
1) Kono michi wo - Oda Kazumasa (Black Pean)
2) Revival - Sukima Switch (Ossans Love)
3) Cinderella Girl - King & Prince (Hana nochi hare ~ Hanadan Next Season ~)
4) Echo - Dean Fujioka (Monte Cristo Haku - Karei naru Fukushuu -)
5) Hatsukoi - Utada Hikaru (Hana nochi hare ~ Hanadan Next Season ~)

TV Reporters Ranking Top 5
1) Cinderella Girl - King & Prince (Hana nochi hare ~ Hanadan Next Season ~)
2) Hatsukoi - Utada Hikaru (Hana nochi hare ~ Hanadan Next Season ~)
3) Fall - Superfly (Anata niwa kaeru ie ga aru)
4) Don't Leave Me - BTS (Signal Chouki Mikaiketsu Jiken Sousahan)
5) Kono michi wo - Oda Kazumasa (Black Pean)

Judges Ranking Top 5
1) Cinderella Girl - King & Prince (Hana nochi hare ~ Hanadan Next Season ~)
2) Kono michi wo - Oda Kazumasa (Black Pean)
3) Revival - Sukima Switch (Ossans Love)
4) Body Feels EXIT (from AL [Finally]) - Amuro Namie (Miss Devil Jinji no Akuma Tsubaki Mako) / Crazy Rays - V6 (Tokusou 9) / Kakumei - MOROHA (Miyamoto kara kimi e)

Source: The Televison

No comments: