Tuesday, August 28, 2018

Preview of "Ranhansha" (Drama SP)

Title: Ranhansha 乱反射 (Diffused Reflection)
Official website: here
O.A. Date: 22 September 2018 at 10.15pm
Broadcast by: Nagoya TV & TV Asahi
Original novel by: Nukui Tokuro
Cast: Tsumabuki Satoshi, Inoue Mao, Hagiwara Masato, Kitamura Yukiya, Mitsuishi Ken, Miura Takahiro, Serizawa Tateto, Sagara Itsuki, Hara Hideko, Otaka Akira, Horiuchi Keiko, Maeda Aki, Tajima Reiko, Oishi Goro, Moro Morooka, Takeuchi Miyako, Otsuka Hirota, Yoshitani Ayako, Tsutsui Mariko, Umezawa Masayo, Tayama Ryousei & Tsurumi Shingo

No comments: