Nuffnang

Wednesday, July 15, 2015

Top 10 female celebrities with the ideal body ranking as voted by women (Oricon)

1) Rola

2) Yonekura Ryoko

3) Nagasawa Masami

4) Nanao

5) Amuro Namie

6) Ayase Haruka

7) Fujiwara Norika

8) Hasegawa Jun

9) Kojima Haruna (AKB48)

10) Shinohara Ryoko

Source: Oricon

No comments: