Nuffnang

Thursday, July 09, 2015

Preview of "Do Konjo Gaeru" (ど根性ガエル) - Summer 2015

Title: Do Konjo Gaeru ど根性ガエル
Official website: here
O.A. Start Date: 11 July 2015
Timeslot: Saturdays 9pm
Broadcast by: NTV
Original manga by: Yoshizawa Yasumi
Opening theme: Do Konjo Gaeru no Theme
Ending Theme: "Erubisu" by The Cro-Magnons
Cast: Matsuyama Kenichi, Mitsushima Hikari, Maeda Atsuko Katsuji Ryo, Mitsuishi Ken, Denden, Shirahane Yuri, Arai Hirofumi, Shiraishi Kayoko, Yakushimaru Hiroko


No comments: