Nuffnang

Wednesday, July 08, 2015

Preview of "Death Note" (デスノート) - Summer 2015

Title: Death Note デスノート
Official website: here
O.A. Start Date: 5 July 2015
Timeslot: Sundays 10.30pm
Broadcast by: NTV
Original manga by: Oba Tsugumi & Obata Takeshi
Cast: Kubota Masataka, Yamazaki Kento, Yuki Mio, Sano Hinako, Fujiwara Reiko, Matsushige Yutaka, Sato Jiro, Seki Megumi, Maeda Goki, Yuge Tomohisa, Shogen, Hankai Kazuaki, Oshinari Shugo

No comments: