Sunday, July 12, 2015

Preview of "Risk no Kamisama" (リスクの神様) - Summer 2015

Title: Risk no Kamisama (リスクの神様)
Official website: here
O.A. Start Date: 8 July 2015
Timeslot: Wednesdays 10pm
Broadcast: FujiTV
Cast: Tsutsumi Shinichi, Toda Erika, Morita Go, Furuta Arata, Shiga Kotaro, Yamaguchi Sayaka, Mitsushima Shinnosuke, Hira Mikijiro, Tanaka Min, Yoshida Kotaro, Kohinata Fumio

No comments: