Wednesday, July 15, 2015

Top 10 actresses who have made a breakthrough in the first half of 2015 (Oricon)

1) Hirose Suzu

2) Arimura Kasumi

3) Takahata Mitsuki

4) An

5) Tsuchiya Tao

6) Yoshida Yo

7) Kimura Fumino

8) Ayase Haruka / Matsuoka Mayu

10) Oshima Yuko

Source: Oricon

No comments: