Nuffnang

Monday, July 13, 2015

Preview of "Tantei no Tantei" (探偵の探偵) - Summer 2015

Title: Tantei no Tantei 探偵の探偵
Official website: here
O.A. Start Date: 9 July 2015
Timeslot: Thursdays 10pm
Broadcast by: FujiTV
Original novel by: Matsuoka Keisuke
Theme Song: "Beautiful Chaser" by Chotokkyu feat. Marty Friedman
Cast: Kitagawa Keiko, Kawaguchi Haruna, Miura Takahiro, Dean Fujioka, Ito Masayuki, Rokkaku Shinji, Takayama Yuko, Shibuya Kento, Sakata Masanobu, Yoshine Kyoko, Aijima Kazuyuki, Nakamura Yuri, Satoi Kenta, Yusuke Santa Maria, Takaoka Saki, Iura Arata

No comments: