Nuffnang

Friday, June 27, 2014

Preview of "Kazokugari" - Summer 2014

Title: Kazokugari 家族狩り
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 4 July 2014
Timeslot: Fridays 10pm
Broadcast by: TBS
Original novel by: Tendou Arata
Scriptwriter: Oishi Shizuka
Theme song: Shout by androp
Cast: Matsuyuki Yasuko, Ito Atsushi, Kitayama Hiromitsu, Mizuno Miki, Shinoda Mariko, Okada Koki, Miyaji Masako, Ichikawa Tomohiro, Sano Kazuma, Nakamura Yurika, Hiraoka Yuta, Yamaguchi Sayaka, Fujimoto Takahiro, Inoue Makio, Akiyama Natsuko, Asada Miyoko, Zaizen Naomi, Endo Kenichi

No comments: