Nuffnang

Wednesday, January 01, 2014

Preview of "Kagi no Kakatta Heya SP"

Title: Kagi no Kakatta Heya SP
Official website: here
O.A. Date: 3 Jan 2014, 9pm
Broadcast by: FujiTV
Original novel by: Kishi Yusuke
Theme song: Face Down by Arashi
Cast: Ohno Satoshi, Toda Erika, Fujiki Naohito, Okada Yoshinori, Ukaji Takashi, Matsui Jurina, Sano Shiro, Kuroki Hitomi, Sato Koichi

No comments: