Monday, April 12, 2021

Preview of "Sakura no Tou" - Spring 2021


Title: Sakura no Tou 桜の塔 (The Tower of Cherry Blossoms)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 15 April 2021
Timeslot: Thursdays 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Theme Song: "sha la la la" by Miyamoto Hiroji
Cast: Tamaki Hiroshi, Hirosue Ryoko, Okada Kenshi, Morisaki Win, Watanabe Daichi, Baba Tooru, Imoto Ayaka, Okabe Takashi, Komatsu Kazushige, Hasegawa Tomoharu, Komakine Ryusuke, Seki Tomokazu, Kobayashi Masahito, Naka Riisa, Hashimoto Jun, Takaoka Saki, Danta Yasunori, Mitsuishi Ken, Yoshida Kotaro & Shiina Kippei

No comments: