Tuesday, April 13, 2021

Preview of "Dragonzakura 2" - Spring 2021


Title: Dragonzakura 2 ドラゴン桜2
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 25 April 2021
Timeslot: Sundays 9pm
Broadcast by: TBS
Original manga by: Mita Norifusa
Cast: Abe Hiroshi, Nagasawa Masami, Takahashi Kaito, Minami Sara, Hirate Yurina, Kato Seishiro, Suzuka Ouji, Shida Sara, Hosoda Kanata, Nishiyama Jun, Nishigaki Sho, Yoshida Mizuki, Uchimura Haruka, Yamada Kinuo, Ken, Tsurugasaki Yoshiaki, Sano Hayato, Sagiri Seina, Yamazaki Ginnojo, Kiba Katsumi, Eguchi Noriko & Oikawa Mitsuhiro

No comments: