Wednesday, April 07, 2021

Preview of "Rikokatsu" - Spring 2021


Title: Rikokatsu リコカツ
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 16 Apr 2021
Timeslot: Fridays 10pm
Broadcast by: TBS
Theme Song: "Pale Blue" by Yonezu Kenshi
Cast: Kitagawa Keiko, Nagayama Eita, Takahashi Mitsuomi, Shirasu Jin, Ohno Ito, Tanabe Momoko, Nakata Kurumi, Matsunaga Tenma, Nakayama Masei, Matsukawa Akari, Sugawara Takuma, Ikeda Dai, Yoshida Ryouya, Shibata Yuuki, Natsuno Kotoko, Hiraiwa Kami, Miyazaki Yoshiko, Sakou Yoshi, Mitsuishi Kotono & Sano Shiro

No comments: