Monday, April 12, 2021

Preview of "Omameda Towako to sannin no moto otto" - Spring 2021


Title: Omameda Towako to sannin no moto otto / Hi (Omameda Towako and her three ex-husbands)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 13 April 2021
Timeslot: Tuesdays 9pm
Broadcast by: Kansai TV / FujiTV
Theme Song: "Presence Ⅰ feat. KID FRESINO" by STUTS & Matsu Takako with 3exes
Cast: Matsu Takako, Okada Masaki, Kakuta Akihiro, Matsuda Ryuuhei, Ichikawa Mikako, Takahashi Maryjun, Yuge Tomohisa, Hirano Kirari, Hoshi Moeka, Raiku, Toyoshima Hana, Ishibashi Shizuka, Ishibashi Natsumi, Takiuchi Kumi, Kondo Yoshimasa & Iwamatsu Ryo

No comments: