Tuesday, April 06, 2021

Preview of "Ichikei no Karasu" - Spring 2021


Title: Ichikei no Karasu イチケイのカラス (The Crow of Ichikei)
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 5 April 2021
Timeslot: Mondays 9pm
Broadcast by: FujiTV
Original manga by: Asami Rito
Cast: Takenouchi Yutaka, Kuroki Haru, Arata Mackenyu, Yamazaki Ikusaburo, Sakurai Yuki, Mizutani Kaho, Nakamura Baijaku, Masu Takeshi, Kusakari Tamiyo & Kohinata Fumiyo

No comments: