Wednesday, January 01, 2020

Preview of "Byoushitsu de nenbutsu wo tonaenaide kudasai" - Winter 2020

Title: Byoushitsu de nenbutsu wo tonaenaide kudasai 病室で念仏を唱えないでください (Please do not chant your prayer to Buddha in the ward)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 17 Jan 2020
Timeslot: Fridays 10pm
Broadcast by: TBS
Original manga by: Koyasu Tamayo
Theme Song: "I'm Here" by Miura Daichi
Cast: Ito Hideaki, Muro Tsuyoshi, Matsumoto Honoka, Katayose Ryota, Karata Erika, Tani Kyosuke, Uraji Uno, Torobu Yuri, Yoshida Hyuga, Yokota Mayu, Tsuchimura Kaho,Yasui Junpei, Dan Jiro, Horiuchi Ken, Miyazaki Yoshiko, Yo Kimiko, Izumiya Shigeru, Hagiwara Masato & Nakatani Miki

No comments: