Thursday, January 16, 2020

Preview of "Toudori Nozaki Shuuhei" - Winter 2020

Title: Toudori Nozaki Shuuhei 頭取野崎修平 (Bank President Nozaki Shuuhei)
Official website: here
O.A. Start Date: 19 Jan 2020
Timeslot: Sundays 10pm
Broadcast by: WOWOW
Total number of episodes: 5
Original manga by: Noda Shigeru & Shuu Ryouka
Cast: Oda Yuji, Matsushima Nanako, Kazama Shunsuke, Ozawa Yukiyoshi, Kishitani Goro, Takimoto Miori, Suruga Taro, Izumi Rika, Kobayashi Katsuya, Watanabe Shota, Miura Masaki, Koichi Mantaro, Nomaguchi Tooru, Nishida Naomi, Aijima Kazuyuki, Miyakawa Ichirota, Ukaji Takashi & Furuya Ikko

No comments: