Thursday, January 02, 2020

Preview of "Shiro demo kuro demonai sekai de Panda wa warau" - Winter 2020

Title: Shiro demo kuro demonai sekai de panda wa warau シロでもクロでもない世界でパンダは笑う (The panda laughs in a world which is neither white nor black)
Official website: here
Official Instagram: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 12 Jan 2020
Timeslot: Sundays 10.30pm
Broadcast by: YTV
Theme Song: "bad guy" by Billie Eilish
Cast: Seino Nana, Yokohama Ryuusei, Kaname Jun, Shiraishi Sei, Yamazaki Shigenori, Tsubaki Oniyakko, Yoshida Mizuki, Bando Ryota, Nagayama Takashi, Mizusawa Shingo, Matsuura Yuya, Steel Teppei, Asami Koshiro, Nakata Keisuke, Inori Kirara, Masu Takeshi, Fukuda Tenkyu, Yamaguchi Sayaka & Sato Jiro

No comments: