Saturday, November 30, 2019

The 102nd Drama Academy Awards (Summer 2019) - Best Drama

Overall Ranking Top 3
1) Nagi no Oitoma
2) Anata no ban desu / Anata no ban desu - Hangekihen -
3) Kore wa keihi de ochimasen!

Voters Ranking Top 5
1) Kore wa keihi de ochimasen!
2) Anata no ban desu / Anata no ban desu - Hangekihen -
3) Semi Otoko
4) Kantan na oshigoto desu. ni ouboshitemita
5) Nagi no Oitoma

TV Reporters Ranking Top 5
1) Anata no ban desu / Anata no ban desu - Hangekihen -
2) Nagi no Oitoma
3) Kore wa keihi de ochimasen!
4) Natsuzora
5) Dakara watashi wa sashimashita

Judges Ranking Top 5
1) Nagi no Oitoma
2) Natsuzora
3) No Side Game
4) Kore wa keihi de ochimasen! / Anata no ban desu / Anata no ban desu - Hangekihen - / Kansatsui Asagao

Source: The Television

No comments: