Sunday, November 24, 2019

The 102nd Drama Academy Awards (Summer 2019) - Best Supporting Actress

Overall Ranking Top 3
1) Nao - Anata no ban desu / Anata no ban desu -Hangekihen-
2) Nishino Nanase - Anata no ban desu / Anata no ban desu-Hangekihen-
3) Yamaguchi Tomoko - Natsuzora

Voters Ranking Top 5
1) Nao - Anata no ban desu / Anata no ban desu -Hangekihen-
2) Ito Sairi - Kore wa keihi de ochimasen!
3) Nishino Nanase - Anata no ban desu / Anata no ban desu-Hangekihen-
4) Kinami Haruka - Semi Otoko
5) Eguchi Noriko - Kore wa keihi de ochimasen!

TV Reporters Ranking Top 5
1) Nao - Anata no ban desu / Anata no ban desu -Hangekihen-
2) Nishino Nanase - Anata no ban desu / Anata no ban desu-Hangekihen-
3) Matsushima Nanako - Natsuzora
4) Shiraishi Sei - Dakara watashi wa sashimashita
5) Kimura Tae - Anata no ban desu / Anata no ban desu-Hangekihen-

Judges Ranking Top 5
1) Nao - Anata no ban desu / Anata no ban desu -Hangekihen-
Yamaguchi Tomoko - Natsuzora
3) Mita Yoshiko - Nagi no Oitoma
4) Koshiba Fuuka - Beshari Gurashi
5) Kinami Haruka - Semi Otoko

Source: The Television

No comments: