Monday, November 18, 2019

Winners of the 11th TAMA Film Awards (2019)

Best Movie: Randen / Nagai Owakare

Special Award: Tenki no Ko / Shinbun Kisha

Best Actor:
Yamazaki Tsutomu (Nagai Owakare)
Iura Arata (Randen / Kohaku / Akai Yuki / Tomerareruka, oretachi wo / Miyamoto kara kimi e / Dragon Quest Your Story)

Best Actress:
Aoi Yu (Nagai Owakare / Miyamoto kara kimi e / Zan / Aru sendou no hanashi / Kaiju no Kodomo)
Maeda Atsuko (Tabi no owari sekai no hajimari / Soushiki no Meijin / Machida-kun no sekai / Masquerade Hotel / Confidence Man JP)

Best New Actor:
Narita Ryo
Shimizu Hiroya

Best New Actress:
Kishii Yukino
Shim Eun-kyung

Source: Tama Film Awards

1 comment:

Clipping Path said...Very nice information with very easy to understand language. I would like to share it my other friends.