Sunday, June 02, 2019

Preview of "Shiroi Kyoto" (Drama SP)

Title: Shiroi Kyotou 白い巨塔 (The White Tower)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Dates: 22 May to 26 May 2019 at 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Original novel by: Yamasaki Toyoko
Cast: Okada Junichi, Matsuyama Kenichi, Sawajiri Erika, Terao Akira, Matsushige Yutaka, Kishibe Ittoku, Mitsushima Shinnosuke, Yashima Norito, Mimura Rie, Ichikawa Mikako, Kobayashi Kaoru, Kaho, Ichige Yoshie, Takashima Reiko, Iitoyo Marie, Shiina Kippei, Yanagiba Toshiro, Kishibe Kayoko, Mukai Koji, Saito Takumi & Yamazaki Ikusaburo

No comments: