Monday, June 24, 2019

Top 10 best couples from the Spring 2019 drama season (Crank-In)

Crank-in conducted a survey on 10,429 respondents from their teens to 60s where they chose the best couples from the Spring 2019 drama season. Here are the top 10 couples with the names of the actors/actresses in brackets:

1) Kakei Shirou & Yabuki Kenji - "Kinou nani tabeta" (Nishijima Hidetoshi & Uchino Seiyo)

2) Higashiyama Yui & Taneda Kotaro - "Watashi, teiji de kaerimasu." (Yoshitaka Yuriko & Mukai Osamu)

3) Ayukawa Itsuki & Kawana Tsugumi - "Perfect World" (Matsuzaka Toori & Yamamoto Mizuki)

4) Igarashi Iori & Amakasu An - "Radiation House" (Kubota Masataka & Honda Tsubasa)

5) Kataoka Hiroshi & Kataoka Kaori - "Shuudan Sasen!!" (Fukuyama Masaharu & Yagi Akiko)

6) Mihara Natsumi & Honjo Akiyuki - "Hakui no Senshi" (Mizukawa Asami & Sawamura Ikki)

7) Himekawa Reiko & Kikuta Kazuo - "Strawberry Night Saga" (Nikaidou Fumi & Kamenashi Kazuya)

8) Tachibana Haruka & Saitou Hikaru - "Hakui no Senshi" (Nakajo Ayami & Kotaki Nozomu)

9) Higashiyama Yui & Suwa Takumi - "Watashi, teiji de kaerimasu." (Yoshitaka Yuriko & Nakamaru Yuichi)

10) Tezuka Nana & Tezuka Shota - "Anata no ban desu" (Harada Tomoyo & Tanaka Kei)

Source: Crank-In

No comments: