Nuffnang

Saturday, December 20, 2014

Preview of "Marumaru Tsuma" - Winter 2015

Title: Marumaru Tsuma
Official website: here
Official Twitter page: here
O.A. Start Date: 14 Jan 2015
Broadcast by: NTV
Timeslot: Wednesdays 10pm
Cast: Shibasaki Kou, Kuroki Hitomi, Shirota Yu, Renbutsu Misako, Okunuki Kaoru, Watanabe Makiko, Iwamoto Tayo, Hiraizumi Sei, Higashiyama Noriyuki

No comments: