Nuffnang

Wednesday, December 24, 2014

Preview of "Ouroboros" - Winter 2015

Title: Ouroboros ウロボロス
Official website: here
Official Facebook page: here
Official Twitter page: here
O.A. Start Date: 16 Jan 2015
Timeslot: Fridays 10pm
Original work by: Kanzaki Yuya
Cast: Ikuta Toma, Oguri Shun, Ueno Juri, Yoshida Yo, Muro Tsuyoshi, Seino Nana, Takeda Kumiko, Mitsuishi Ken, Takito Kenichi, Yoshida Kotaro, Nakamura Hashinosuke

No comments: