Nuffnang

Sunday, December 21, 2014

Preview of "Taishi Kakka no Ryorinin" (drama SP)

Title: Taishi Kakka no Ryorinin 大使閣下の料理人 (The Ambassador's Chef)
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Date: 3 Jan 2015, 9pm
Broadcast by: FujiTV
Original manga by: Nishimura Mitsuru & Kawasumi Hiroshi
Cast: Sakurai Sho, Gouriki Ayame, Okura Koji, Kato Shigeaki (NEWS), Takenaka Naoto, Otani Naoko, Hirosue Ryoko, Nishida Toshiyuki

No comments: