Nuffnang

Friday, August 01, 2014

Preview of "Pikanchi Half - Life is Hard Tabun Happy"

Title: Pikanchi Half - Life is Hard Tabun Happy (ピカンチ - Life is Hard たぶん Happy)
Official website: here
Roadshow: August 2014
Venue: Tokyo Dome City Hall
Original concept: Inohara Yoshihiko (V6)
Director: Tsutsumi Yukihiko & Kimura Hisashi
Scriptwriter: Kawahara Masahiko
Cast: Aiba Masaki, Matsumoto Jun, Ninomiya Kazunari, Ohno Satoshi, Sakurai Sho, Mizukawa Asami, Kobayashi Kazuhide, Kobayashi Reimon, Denden, Miyaji Mao, Yuki, Tanikawa Ko, Yara Manabu, Omiya Taro, Hankai Kazuaki, Ueshima Ryuhei, Matsubara Chieko, Kamiji Haruna, Slim Esther, Koshimura Koichi, Akiyama Natsuko and Inohara Yoshihiko

No comments: