Nuffnang

Monday, May 19, 2014

Preview of "Kuuneru Futari Sumu Futari" - Spring 2014

Title: Kuuneru Futari Sumu Futari
Official website: here
O.A. Start Date: 6 May 2014
Timeslot: Tuesdays 11.15pm
Broadcast by: NHK
Cast: Konishi Manami, Kaneko Nobuaki, Maeda Ai, Kimoto Takehiro, Aizawa Rina, Kurokawa Mei, Miyazaki Yoshiko, Yamashita Yorie, Sano Shiro, Tayama Ryosei

No comments: