Tuesday, April 12, 2022

Preview of "Nanba MG5" - Spring 2022


Title: Nanba MG5 ナンバ MG5
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 13 Apr 2022
Timeslot: Wednesdays at 10pm
Broadcast by: FujiTV
Original manga by: Ozawa Toshio
Cast: Mamiya Shotaro, Kamio Fuuju, Morikawa Aoi, Morimoto Shintaro, Tomita Miu, Hara Nanoka, Kato Ryo, Mitsushima Shinnosuke, Suzuki Sarina & Ukaji Takashi

No comments: