Thursday, April 14, 2022

Preview of "Mirai e no 10 count" - Spring 2022


Title: Mirai e no 10 count 未来への10カウント (10 counts to the future)
Official website: here
Official Instagram: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 14 Apr 2022
Timeslot: Thursdays at 9pm
Broadcast by: TV Asahi
Theme Song: "COMEBACK - Itoshiki hahen -" by B'z
Cast: Kimura Takuya, Mitsushima Hikari, Yasuda Ken, Takahashi Kaito, Yamada Anna, Murakami Nijirou, Baba Tooru, Orakio, Bandou Ryouta, Sakumoto Takara, Kiryu Sakura, Sakurai Kaito, Akutsu Nichika, Otsuki Takehiro, Yashima Norito, Ichige Yoshie, Tomita Yasuko, Uchida Yuki, Namase Katsuhisa & Emoto Akira

No comments: