Wednesday, May 20, 2020

The 104th Drama Academy Awards (Winter 2020) - Best Theme Song

Overall Ranking Top 3
1) I LOVE... by Official HIGE DANdism (Koi wa tsuzuku yo dokomade mo)
2) Anata ga iru koto de by Uru (Theseus no Fune)
3) Flare by Superfly (Scarlet)

Voters Ranking Top 5
1) I LOVE... by Official HIGE DANdism (Koi wa tsuzuku yo dokomade mo)
2) Flare by Superfly (Scarlet)
3) Anata ga iru koto de by Uru (Theseus no Fune)
4) bad guy by Billie Eilish (Shiro demo kuro demonai sekai de, Panda wa warau)
5) Subarashiki uso by flumpool (Shiranakute ii koto)

TV Reporters Ranking Top 5
1) I LOVE... by Official HIGE DANdism (Koi wa tsuzuku yo dokomade mo)
2) Anata ga iru koto de by Uru (Theseus no Fune)
3) Flare by Superfly (Scarlet)
4) bad guy by Billie Eilish (Shiro demo kuro demonai sekai de, Panda wa warau)
5) STAYIN' ALIVE by JUJU (Top Knife Tensai Nougekai no Jouken)

Judges Ranking Top 5
1) I LOVE... by Official HIGE DANdism (Koi wa tsuzuku yo dokomade mo)
2) Bojou by Nakajima Miyuki (Yasuragi no toki ~ Michi)
3) Flare by Superfly (Scarlet) / Anata ga iru koto de by Uru (Theseus no Fune)
5) I'm Here by Miura Daichi (Byoushitsu de nenbutsu wo tonaenaide kudasai) / Otona by Creepy Nuts (Kotaki Kyoudai to shikuhakku) / LIFE (Byoushitsu no naoshikata) Ver. by Kubota Toshinobu (Byouin no naoshikata ~ Doctor Arihara no Chousen ~)

Source: The Televison

No comments: