Saturday, May 23, 2020

The 104th Drama Academy Awards (Winter 2020) - Best Supporting Actor

Overall Ranking Top 3
1) Sato Takeru - Koi wa tsuzuku yo dokomade mo
2) Suzuki Ryohei - Theseus no Fune
3) Shigeoka Daiki - Shiranakute ii koto

Voters Ranking Top 5
1) Sato Takeru - Koi wa tsuzuku yo dokomade mo
2) Matsumura Hokuto - 10 no Himitsu
3) Matsushita Kouhei - Scarlet
4) Hayashi Kento - Scarlet
5) Suzuki Ryohei - Theseus no Fune

TV Reporters Ranking Top 5
1) Sato Takeru - Koi wa tsuzuku yo dokomade mo
2) Suzuki Ryohei - Theseus no Fune
3) Emoto Tasuku - Shiranakute ii koto
4) Matsushita Kouhei - Scarlet
5) Ito Kentaro - Scarlet

Judges Ranking Top 5
1) Sato Takeru - Koi wa tsuzuku yo dokomade mo
2) Kitamura Kazuki - Scarlet
3) Shigeoka Daiki - Shiranakute ii koto
4) Suzuki Ryohei - Theseus no Fune
5) Tsukaji Muga - Papa ga mo ichido koi wo shita

Source: The Televison

No comments: