Sunday, May 24, 2020

The 104th Drama Academy Awards (Winter 2020) - Best Leading Actress

Overall Ranking Top 3
1) Kamishiraishi Mone - Koi wa tsuzuku yo dokomade mo
2) Toda Erika - Scarlet
3) Yoshitaka Yuriko - Shirankute ii koto

Voters Ranking Top 5
1) Kamishiraishi Mone - Koi wa tsuzuku yo dokomade mo
2) Toda Erika - Scarlet
3) Yoshitaka Yuriko - Shirankute ii koto
4) Seino Nana - Shiro demo kuro demonai sekai de, Panda wa warau
5) Amami Yuki - Top Knife Tensai Nougekai no Jouken

TV Reporters Ranking Top 5
1) Kamishiraishi Mone - Koi wa tsuzuku yo dokomade mo
2) Toda Erika - Scarlet
3) Yoshitaka Yuriko - Shirankute ii koto
4) Hamabe Minami - Alibi kuzushi uketawarimasu
5) Seino Nana - Shiro demo kuro demonai sekai de, Panda wa warau

Judges Ranking Top 5
1) Toda Erika - Scarlet
2) Kamishiraishi Mone - Koi wa tsuzuku yo dokomade mo
3) Yoshitaka Yuriko - Shirankute ii koto
4) Shishido Kavka - Hamura Akira ~ Sekai de mottomo fuun na tantei ~
5) Hamabe Minami - Alibi kuzushi uketawarimasu

Source: The Television

No comments: