Monday, December 30, 2019

Preview of "10 no Himitsu" - Winter 2020

Title: 10 no Himitsu 10の秘密 (The secret of 10)
Official website: here
Official LINE: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 14 Jan 2020
Timeslot: Tuesdays 9pm
Broadcast by: Kansai TV / FujiTV
Theme Song: "Monologue" by Akiyama Kiiro
Cast: Mukai Osamu, Nakama Yukie, Naka Riisa, Matsumura Hokuto, Yamada Anna, Takashima Tsuyoshi, Hotta Akane, Kawamura Hana, Endo Yuuya, Fujiwara Mitsuhiro, Yamano Umi, Natori Yuko & Watabe Atsuro

No comments: