Thursday, December 26, 2019

Preview of "Kirin ga kuru" - NHK 2020 Taiga

Title: Kirin ga kuru 麒麟がくる
Official website: here
Official Twitter: here
O.A. Start Date: 19 Jan 2020
Timeslot: Sundays 8pm
Broadcast by: NHK
Narrator: Ichikawa Ebizo
Cast: Hasegawa Hiroki, Kimura Fumino, Ishikawa Sayuri, Nishimura Masahiko, Tokushige Satoshi, Sometani Shota, Takahashi Katsunori, Dan Rei, Kawaguchi Haruna, Sasaki Kuranosuke, Yoshida Kotaro, Uesugi Shozo, Motoki Masahiro, Ito Hideaki, Minami Kaho, Murata Takehiro, Mashima Hidekazu, Tanihara Shosuke, Kataoka Ainosuke, Ibuki Goro, Kazama Shunsuke, Omi Toshinori, Takito Kenichi, Mukai Osamu, Okamura Takashi, Sakai Masaaki, Kadowaki Mugi, Ono Machiko etc.

No comments: