Tuesday, May 28, 2019

The 100th Drama Academy Awards (Winter 2019) - Best Leading Actor

Overall Ranking Top 3
1) Suda Masaki - Sannen A gumi - Ima kara minnasan wa, hitojichi desu -
2) Nishikido Ryo - Trace ~ Kasouken no Otoko ~
3) Takahashi Issei - Mikazuki

Voters Ranking Top 5
1) Suda Masaki - Sannen A gumi - Ima kara minnasan wa, hitojichi desu -
2) Nishikido Ryo - Trace ~ Kasouken no Otoko ~
3) Takahashi Issei - Mikazuki
4) Sakaguchi Kentaro - Innocence Enzai Bengoshi
5) Ueda Tatsuya - Setsuyaku Rock

TV Reporters Ranking Top 5
1) Suda Masaki - Sannen A gumi - Ima kara minnasan wa, hitojichi desu -
2) Takahashi Issei - Mikazuki
3) Sakaguchi Kentaro - Innocence Enzai Bengoshi
4) Nishikido Ryo - Trace ~ Kasouken no Otoko ~
5) Hamada Gaku - Fruits Takuhaibin

Judges Ranking Top 5
1) Suda Masaki - Sannen A gumi - Ima kara minnasan wa, hitojichi desu -
2) Takahashi Issei - Mikazuki
3) Hamada Gaku - Fruits Takuhaibin
4) Nishikido Ryo - Trace ~ Kasouken no Otoko ~
5) Sakaguchi Kentaro - Innocence Enzai Bengoshi

Source: The Televison

No comments: