Monday, May 27, 2019

The 100th Drama Academy Awards (Winter 2019) - Best Leading Actress

Overall Ranking Top 3
1) Fukada Kyoko - Hajimete koi wo shita hi ni yomu hanashi
2) Ando Sakura - Manpuku
3) Kitagawa Keiko - Ie uru onna no gyakushu

Voters Ranking Top 5
1) Fukada Kyoko - Hajimete koi wo shita hi ni yomu hanashi
2) Ando Sakura - Manpuku
3) Kitagawa Keiko - Ie uru onna no gyakushu
4) Tokiwa Takako - Good Wife
5) Koshiba Fuuka - Tokusatsu Gagaga

TV Reporters Ranking Top 5
1) Fukada Kyoko - Hajimete koi wo shita hi ni yomu hanashi
2) Ando Sakura - Manpuku
3) Koshiba Fuuka - Tokusatsu Gagaga
4) Kitagawa Keiko - Ie uru onna no gyakushu
5) Tokiwa Takako - Good Wife

Judges Ranking Top 5
1) Ando Sakura - Manpuku
2) Fukada Kyoko - Hajimete koi wo shita hi ni yomu hanashi
3) Tokiwa Takako - Good Wife
4) Kitagawa Keiko - Ie uru onna no gyakushu
5) Yamaguchi Sayaka - Zettai Seigi

Source: The Television

No comments: