Friday, May 24, 2019

The 100th Drama Academy Awards (Winter 2019) - Best Theme Song

Overall Ranking Top 3
1) HAPPY BIRTHDAY - back number (Hajimete koi wo shita hi ni yomu hanashi)
2) Ikiru - The Cro-Magnons (Sannen A gumi - Ima kara minnasan wa , hitojichi desu -)
3) Anata to turattatta - DREAMS COME TRUE (Manpuku)

Voters Ranking Top 5
1) HAPPY BIRTHDAY - back number (Hajimete koi wo shita hi ni yomu hanashi)
2) crystal - Kanjani 8 (Trace ~ Kasouken no Otoko ~)
3) Ikiru - The Cro-Magnons (Sannen A gumi - Ima kara minnasan wa , hitojichi desu -)
4) Anata to turattatta - DREAMS COME TRUE (Manpuku)
5) Hakujitsu - King Gnu (Innocence Enzai Bengoshi)

TV Reporters Ranking Top 5
1) HAPPY BIRTHDAY - back number (Hajimete koi wo shita hi ni yomu hanashi)
2) Ikiru - The Cro-Magnons (Sannen A gumi - Ima kara minnasan wa , hitojichi desu -)
3) Hakujitsu - King Gnu (Innocence Enzai Bengoshi)
4) Gagagagagagaga - Golden Bomber (Tokusatsu Gagaga)
5) Anata to turattatta - DREAMS COME TRUE (Manpuku)

Judges Ranking Top 5
1) Anata to turattatta - DREAMS COME TRUE (Manpuku)
2) Ikiru - The Cro-Magnons (Sannen A gumi - Ima kara minnasan wa , hitojichi desu -)
3) Hakujitsu - King Gnu (Innocence Enzai Bengoshi)
4) crystal - Kanjani 8 (Trace ~ Kasouken no Otoko ~)
5) Aurora - BUMP OF CHICKEN (Good Wife) / Hadashi no Kajitsu - EGO-WRAPPIN' (Fruits Takuhaibin)

Source: The Televison

No comments: